Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 10 lat współpracy Libchavy-Strzelin - Strzeliński Ośrodek Kultury
  •  

    +48 71 39 21 543

  •  

    kultura@strzelin.pl

Aktualności

Strzeliński Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie pn: „10 lat współpracy Libchavy-Strzelin”, który jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Głównym Beneficjentem mikroprojektu jest Strzeliński Ośrodek Kultury.
Partnerem mikroprojektu jest Gmina Libchavy.

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002231.
Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie wzajemnej kultury i zwyczajów, mentalności mieszkańców oraz promocja obu obszarów.
W ramach projektu po obu stronach zostanie zorganizowane spotkanie: w mieście Libchavy we wrześniu 2022 roku, natomiast w Strzelinie w październiku 2022 roku.
W Strzelinie planowana jest konferencja związana z historią obu miast, ich atrakcjami turystycznymi oraz mająca charakter podsumowania 10 lat współpracy. W ramach wydarzenia odbędzie się również prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich (miejsce realizacji: świetlica wiejska w Gęsińcu).
W Gminie Libchavy planowane są zawody sportowe, spotkania o charakterze kulturalnym oraz występ Strzelińskiej Orkiestry Dętej.
W ramach projektu zostaną zakupione gadżety promocyjne (rozdawane uczestnikom podczas wydarzeń) oraz zostanie wydana publikacja stanowiąca podsumowanie wieloletniej współpracy między gminami oraz promująca oba obszary. Publikacja zostanie wydana w trzech językach: polskim, czeskim i angielskim.

Udostępnij znajomym