Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Album Ziemi Strzelińskiej - Strzeliński Ośrodek Kultury
  •  

    +48 71 39 21 543

  •  

    kultura@strzelin.pl

Informacja turystyczna

Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju we współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury zrealizował projekt sfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik.

Projekt pn.: „Album Ziemi Strzelińskiej” przewidywał wydanie publikacji o nakładzie 500 egzemplarzy. Celem projektu była promocja obszaru Gminy Strzelin poprzez wydanie albumu.
Album zawiera zdjęcia oraz opisy atrakcji turystycznych Ziemi Strzelińskiej.

Projekt grantowy przewidywał sfinansowanie zadania w wysokości 18.633,30 zł brutto.

Plik pdf niniejszej publikacji zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.kulturastrzelin.pl oraz www.strzelin.pl.
Album Ziemi Strzelińskiej